Dictionar de Psiholog
Unul dintre pionerii psihologiei transpersonale, Abraham Maslow, a studiat cu foarte mare atenţie nu omul bolnav din punct de vedere psihic, ci tocmai omul realizat spiritual sau desăvârşit prin unirea cu Absolutul.

Iată în continuare caracteristicile principale ale omului desăvârşit prin unirea cu Dumnezeu:

Onestitatea - Onestitatea de a-ti exprima liber si spontan sentimentele superioare, benefice, de a avea încredere în propriile sentimente stenice, pozitive, de umor, de bucurie nemarginită, de iubire în toate relaţiile interpersonale.

Simţul accentuat al umorului - care de obicei te face atât să zâmbeşti, cât şi să râzi în hohote; umor evident care ţine mai degrabă de situaţie decât de ceva în afara ei, care este mai degrabă spontan decât calculat şi care declanşează o veselie contaminantă; acest gen de umor are ceva cu totul specific şi, cu foarte rare exceptii, nu poate fi niciodată repetat.

Interes social - Cei desavârşiţi sau realizaţi spiritual au faţă de fiinţele umane, în general, un sentiment profund de empatie inefabilă, de identificare adeseori uluitoare pentru ceilalţi, de simpatie şi afecţiune, în pofida unor rare izbucniri de nemulţumire în faţa răutăţii, a egoismului, a complacerii celorlalţi în inerţie. Alteori ei dau semne de nerăbdare şi indiferenţă în cazurile evidente de prostie crasă sau inconştienţă continuă.

Iubirea - Cei însufletiti de iubire sunt capabili de mai multă fuziune şi dau dovadă de o gigantică putere de a iubi simultan foarte multe fiinţe umane; totodată, ei sunt permanent capabili de o participare afectivă, empatică mult mai mare; adeseori ei realizează o identificare afectivă empatică aproape perfectă cu ceilalţi; ei reuşesc cu uşurinţă să impulsioneze o ştergere mai rapidă a limitelor penibile ale ego –ului (aceasta contribuind la revelarea Sinelui Suprem - Atman).

Atenţia - Atenţia la corectitudinea interioară, la natură, la aşa- numitele experienţe extatice “de vârf” ale vieţii care apare ca rezultat al fuziunii beatifice, totale, cu lumea din afară sau cu un anumit aspect al acesteia. Aceasta fuziune îi conferă fiinţei în cauză o stare de extaz şi plenitudine şi o face să trăiască o stare de comuniune cu Absolutul.

Percepţia simultan eficientă - Cei care o au, trăiesc mai mult în lumea reală a naturii decât în lumea artificială, himerică, speculativă, sterilă, de concepţii prosteşti, credinţe şi stereotipuri pe care majoritatea oamenilor le confundă cu ceea ce susţine unanim şi crede toată lumea, datorită ignoranţei, superficialităţii sau a prejudecăţilor.

Prospeţimea plină de candoare a aprecierii - Minunata capacitate de a aprecia la nesfârşit, direct, nemijlocit şi în mod candid toate bunurile fundamentale ale vieţii, fiind veşnic transfigurat de armonia intuită, mişcat profund în cele mai, aparent, banale situaţii, mereu cuprins de o copilarească uimire şi trăind adeseori uluitoare stări de extaz în faţa a tot ceea ce există.

Experienţa de vârf - Sentimentul bucuriei plenare, oceanice. Sentimente inefabile de dezvăluire a unor misterioase orizonturi nelimitate, care se deschid viziunii, sentimentul de a fi simultan mult mai puternic şi mult mai umil ca înainte, sentimentul de mare extaz şi mirare plina de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, de pierdere a simţului de timp şi spaţiu şi, în cele din urmă, convingerea că s-a petrecut ceva extrem de important şi valoros care ne face să ne simţim nemuritori şi atotputernici.

Simţul etic - Având un puternic simt etic, oamenii cu adevarat desăvârşiţi spiritual au criterii morale clare, deseori noţiunile lor despre bine şi rău fiind total diferite de cele convenţionale şi evident prosteşti pe care le au ceilalţi oameni. Ei se concentrează preponderent, mai degrabă asupra ţelurilor decât asupra mijloacelor de a ajunge la ele.

Libertatea - Libertatea totală de a te retrage fără să ţii deloc cont de prejudecăţile mediului social în care te afli şi care exercită presiuni asupra celorlalţi prin aşa-zisele “obligaţii”. Manifestarea puterii bucuriei plenare de a fi detaşat, de a fi oricât de creator ori de a fi complet spontan.

Detaşarea - Nevoia periodică de singuratate. Acestor fiinţe le place efectiv liniştea şi singurătatea, deoarece ei pot comunica extatic cu Dumnezeu prin suprema Tăcere.

Creativitatea - Un fel special de creativitate care seamană mai degrabă cu creativitatea genială, aparent naivă şi universală a copiilor inocenţi.

Spontaneitate totală - Mai ales la aceste fiinte umane conduita în aproape toate situaţiile este marcată prin simplitate şi naturaleţe. Ea este întotdeauna evidentă în special prin lipsa de artificialitate.

Încrederea - Cei desăvârşiţi spiritual au o încredere de nezdruncinat în misiunea divină, cu totul exceptională, pe care o au în această viaţă. Ei au o încredere uriaşă în propria persoană, în pofida tuturor influenţelor ostile din afară. Ei au o încredere foarte mare în altii si în natura.

Misiunea vieţii - Oamenii cu adevărat desăvârşiţi spiritual intuiesc destul de repede că au o misiune divină în această viaţă; asedeori ei presimt că au o sarcină extraordinară pentru întreaga umanitate, de îndeplinit.

Autonomia deplină - La cei desăvârşiţi spiritual se remarcă o permanentă independenţă de cultura superficială, neautentică şi de mediul ambiant gregar şi mediocru. Pentru propria lor dezvoltare şi progresul lor continuu, oamenii desăvârşiţi spiritual depind doar de propriile lor forţe si de resursele latente pe care le trezesc în fiinţa lor prin rezonanţa cu focarele corespondente din Macrocosmos.

Spiritul exemplar de îngăduinţă - Aceşti oameni excepţionali pot accepta, graţie unei transfigurări uluitoare (pe care o exercită permanent) şi a intuirii fulgerătoare în ceilalţi a tot ceea ce este bun şi divin, toate lipsurile şi păcatele, toate slăbiciunile şi relele naturii umane, fără să pună întrebări, în acelaşi mod în care oamenii obişnuiţi (comuni) acceptă în mod spontan toate ca-racteristicile naturii exterioare.

Înţelepciune – stare supremă de echilibru integrată prin intuiţie, asupra lumii, asupra omului, asupra poziţiei sale în univers şi asupra realităţii existenţei lui DUMNEZEU. Ea implică de asemenea o cunoaştere a valorilor morale de bine divin, adevăr ultim, frumuseţe perfectă, puritate sufletească, dragoste, respect pentru sine şi pentru oameni, iubirea necondiţionată a lui DUMNEZEU, precum şi o credinţă de nezdruncinat în acord cu aceste principii şi valori. Înţelepciunea este o expresie a cunoaşterii profunde şi dominării depline de sine, a unei permanente călăuziri în viaţă după principiile divine, universal valabile ce nu contrazic bunul simt şi inteligenţa creatoare. Înţelepciunea adevărata reflectă respectul deplin al legilor naturii aşa cum acestea au fost create de înţelepciunea perfectă a lui DUMNEZEU.