Alimentatia Sanatoasa
Mâncaţi doar atunci când vă este într-adevăr foame. Feriţi-vă de falsa foame (care de obicei apare dimineaţa după trezire).

Nu supraîncărcaţi stomacul. Încetaţi să mai mâncaţi de îndată ce simţiţi că aţi început să vă săturaţi. Proporţia ideală este următoarea: jumătate din capacitatea stomacului să fie plină cu hrană solidă, un sfert cu lichide, iar un sfert să rămână gol.

Nu mâncaţi absolut deloc ceea ce nu vă place. În schimb, nu abuzaţi de felurile preferate.

Mâncaţi încet şi, mai ales, nu înghiţiţi hrana în grabă. Veţi constata practic că veţi mânca mai puţin dacă veţi mesteca mai mult. Mestecaţi cât mai bine alimentele (orientativ: aproximativ de 30 de ori fiecare îmbucătură).

Mâncaţi fructe cât mai multe, cu condiţia ca ele să fie coapte. Nu mâncaţi fructe necoapte sau acide. Este bine ca fructele să fie consumate înainte de masă.

Postiţi o zi pe săptămână. Postul e foarte important, deoarece elimină toxinele, echilibrează mecanismele fiziologice şi odihneşte organele. Postul negru trebuie ţinut cu consumul a cel puţin 2-3 litri de apă în ziua respectivă; privarea de apă în timpul postului negru aduce mari prejudicii funcţionalităţii sistemului cardio-vascular, a rinichilor şi nu vor fi eliminate eficient toxinele.

Mâncaţi doar alimente compatibile între ele. Nu consumaţi, de exemplu, lapte cu alte produse lactate (brânzeturi). Fructele oleaginoase (nuci, alune, migdale, etc.), pâinea, merele, untul natural pot fi consumate cu orice alt aliment. Alimentele conţinând amidon, fructele, cerealele sau alte alimente pe bază de hidraţi de carbon sunt combinaţii compatibile. Experienţa şi, mai ales, instinctul trebuie să vă ghideze în alegerea amestecurilor compatibile între ele.

Pe cât posibil, fiecare masă e bine să conţină crudităţi, ca: salate, fructe, etc. Limitaţi la patru sau cinci alimentele componente ale mesei. Renunţaţi la amestecurile complicate şi la combinaţiile heteroclite care pun probleme neobişnuite stomacului. Învăţaţi să mâncaţi la oră fixă, dacă vă este foame. Mulţumiţi-vă cu două mese complete pe zi.

Masoneria şi ritualurile satanice
Majoritatea organizaţiilor adoptă ceremonii, uneori adevărate ritualuri, pe care le practică, de regulă, atunci când membrii ei se reunesc. Apelate cu anumite ocazii, acestea induc stări emoţionale care pregătesc structura psihică individuală a participanţilor pentru receptarea şi acceptarea ideilor, principiilor specifice organizaţiei şi contribuie la întărirea ei. Un alt efect este acela al realizării datorită rezonanţei psihice a legăturii cu entităţi din lumi paralele care chemate pot oferi ajutor şi ghidare spirituală. Ritualurile sunt simbolice şi decriptarea lor arată caracterul bun sau rău al grupului dezvăluind chiar scopurile nedeclarate ale sale. Din acest motiv, cele mai multe organizaţii păstrează cu străşnicie secretul mai cu seamă asupra semnificaţiilor şi înţelesurilor ascunse ale elementelor ce compun ceremoniile.

Dacă scopurile grupului sunt altruiste, benefice, entităţile contactate sunt elevate şi vor oferi sprijin nelimitat şi îndrumare spirituală necondiţionate de vreo recompensă anume; dar dacă scopurile sunt negative şi egoiste atunci fiinţele subtile apelate sunt malefice, iar orice ajutor venit din partea lor va fi condiţionat de recompense care ajung uneori chiar până la sacrificii umane. Omul se cunoaşte după fapte, iar pomul după roadele sale; desigur şi un grup se cunoaşte după fapte, dar şi după semnificaţia ezoterică a simbolurilor sale. Ce concluzii putem trage atunci când examinăm simbolurile, gesturile şi ritualurile acceptate de către francmasonerie?

Sub faţada "lustruită" a francmasoneriei se ascund simboluri satanice

În interiorul ei este prezentă şi simbolistica bogată la care apelează membrii iniţiaţi la întruniri şi în afara lor. Ei susţin că “frăţia” este continuarea comunităţii Cavalerilor Templieri şi că originea ei este în trecutul îndepărtat situată în spaţiul antic al egiptenilor şi iudeilor. Scopurile declarate sunt emoţionante: să ajute umanitatea să progreseze şi să trăiască în pace, să promoveze libertatea omului, să înfăptuiască opere de binefacere, etc. Faţada acestui "edificiu" este strălucitoare şi garnisită cu tot felul de intenţii bune.

Să trecem dincolo de superficialităţi şi de ceea ce spun membrii masoni şi să ne întrebăm: care sunt realizările de-a lungul timpului? Iată doar două dintre ele care, nu-i aşa, au "ajutat” umanitatea:

- Revoluţia Franceză care a distrus vieţile a sute de mii de oameni şi a adus dezordinea şi decăderea morală într-o ţară apreciată până atunci drept cea mai puternică şi mai modernă ţară a Europei.

- Revoluţia bolşevică ce a generat moartea a câteva milioane de oameni, a adus teroarea, foametea, îndepărtarea de Dumnezeu şi a marcat începutul manifestării comunismului în lume, acea "invenţie năucă" cum o definea Petre Ţuţea. Comunismul este tot un "copil" al masoneriei…

Odată iniţiat în rândurile confreriei masonice neofitul va primi un şir de iniţieri pe măsură ce urcă în ierarhia gradelor. Aceste iniţieri reflectă cronologic un mit cu privire la templul lui Solomon. Francmasonii susţin că în timpul domniei regelui Solomon acesta a hotărât să construiască un templu în Ierusalim. Constructorii chemaţi să-l ridice erau selectaţi în trei categorii – ucenici, tovarăşi, maeştri - plătite diferit. Când sosea momentul plăţii fiecare trebuia să pronunţe, mai întâi, o anumită parolă după care era recunoscut ca făcând parte dintr-o anumită categorie şi abia apoi plătit. Trei dintre tovarăşi doresc să afle parola categoriei maeştrilor (cea mai bine plătită) şi îl forţează pe marele arhitect Hiram să le-o dezvăluie. Cum acesta refuză, este ucis de către cei trei cu tot atâtea lovituri: una în inimă, una în gât şi ultima în cap. Crima este ascunsă, dar descoperită în final, iar făptaşii pedepsiţi.

Să apreciem, aşadar, ce fel de profil poate avea o organizaţie ale cărei ritualuri de iniţiere sunt bazate pe povestea unei crime ce implică setea de bani, lipsa de scrupule, răzbunarea, minciuna? Mai putem crede atunci afirmaţiile masonice legate de filantropie, adevăr, morală, progres? Cu referire la tăcerea impusă membrilor masoni, legată de activitatea din interiorul acestei secte, iată conţinutul jurământului realmente oripilant pe care cel ce urmează a fi iniţiat este obligat să-l respecte: “Promit şi jur să păstrez şi să îndeplinesc obligaţiile mele de ucenic, iar dacă le voi încălca fie să mi se taie gâtul de la o ureche la cealaltă, fie să mi se scoată limba din rădăcini, iar trupul meu să fie îngropat în nisipurile aspre ale mării” (jurământ masonic, gradul I).

Dar pedepsele pentru încălcarea jurământului nu se opresc aici ci au şi ele gradele lor: “Dacă îmi voi nerespecta obligaţiile, fie ca partea stângă a pieptului să îmi fie tăiată, inima scoasă de acolo şi dată vulturilor”. (jurământ masonic, gradul II) “…să am corpul tăiat în două, măruntaiele scoase, trupul să îmi fie ars, iar cenuşa răspândită în cele patru vânturi” (jurământ masonic, gradul III).

Atunci când doreşti cu adevărat binele cuiva nu-l distrugi dacă greşeşte, ci îl ajuţi să se îndrepte. Prin urmare să ne întrebăm: este benefică francmasoneria şi este creştină de vreme ce se dovedeşte străină de întâia lege a lui Dumnezeu – iubirea – şi de iertare? Şi în afară de aceasta însăşi legea liberului arbitru este încălcată de vreme ce unei persoane i se impune să accepte şi să se supună unor reguli şi ordine înainte de a le cunoaşte.

Fracmasonii se închină lui Satana

Membrii Lojelor se închină nu lui Dumnezeu, ci Marelui Arhitect al Universului. Cine este acesta află doar masonii care primesc iniţierea gradului 25: Marele Arhitect al Universului nu este Dumnezeu, ci “îngerul luminii, geniul muzicii, spiritul focului.”

Penibilă şi periculoasă decădere spirituală; să abandonezi credinţa în Dumnezeu, nelimitat în putere şi iubire, adevăr şi viaţă, Creatorul tuturor lumilor şi să adori un înger mai presus de toate! Doar masonii cu grade foarte înalte ştiu că “îngerul luminii” este de fapt Lucifer. Cu un astfel de ghid spiritual ei urmăresc perseverent să creeze pe Pământ o nouă ordine mondială condusă numai de ei, fără religie, cu o omenire adusă în mizerie şi dominată de patimi inferioare. Ne este vie în memorie experienţa comunistă iniţiată şi dirijată de către francmasonerie. Am văzut atunci ce luptă înverşunată era purtată împotriva religiei şi a proprietăţii individuale. Iată de ce credinţa în Dumnezeu îl face pe om puternic şi liber, iar proprietatea îl ajută să-şi menţină această libertate în lumea fizică. Unei fiinţe cu o credinţă de nezdruncinat nu i se poate adormi conştiinţa. Ea are încredere în Dumnezeu şi în propriile forţe. Ori pentru a-şi atinge scopul, francmasoneria are nevoie de oameni fără credinţă, slabi şi săraci pentru a le limita libertatea în această lume.

Liderii masoni ascund faptul că vor să distrugă complet religia creştină. Le este foarte drag cuvântul “revoluţie”. Pentru oamenii de rând revoluţia aduce mizerie, teroare, moarte, suferinţe de tot felul dar pentru ei înseamnă prilejul de a răsturna o ordine firească şi a o înlocui cu una dorită de ei. Astfel, treptat, mulţi dintre oameni devin creştini mai mult cu numele şi mai puţin prin atitudine şi credinţă. Vom cita numai două fragmente din publicaţia “Catholic Gazette” care în numărul din februarie 1936 publică extrase ale unor conversaţii ce avuseseră loc la Societatea Secretă Francmasonică din Paris, care dovedesc ce mijloace sunt folosite pentru realizarea ţelului francmasoneriei: “Câtă vreme va dăinui printre nemasoni vreo concepţie morală a ordinii sociale şi câtă vreme orice religie, orice patriotism, orice sentiment al demnităţii nu vor fi lichidate, domnia noastră asupra lumii nu va putea veni”. “Să ne intensificăm activităţile pentru a otrăvi moralitatea creştinilor; aceştia trebuie aduşi în situaţia de a urî patriotismul şi dragostea de familiile lor, de a considera credinţa lor o ruşine iar ascultarea faţă de Biserică ca o sclavie degradantă, astfel încât ei să devină surzi la chemările Bisericii şi orbi la avertismentele ei împotriva noastră.”

Să aruncăm o privire mai adâncă asupra moralităţii şi asupra comportamentului lumii de astăzi, iniţial creştine şi să observăm dacă cele dezvăluite în 1936 sunt confirmate. Prezenţa francmasoneriei în societatea de astăzi este aproape pretutindeni. Puterea ei financiară este imensă şi îşi poate permite să genereze războaie, revoluţii, lovituri de stat sau să provoace ascensiunea sau decăderea personalităţilor publice. Totul e o problemă de timp. Asemenea evenimente sunt inteligent concepute şi realizate astfel încât opinia publică rămâne încredinţată de firescul lor fără a-şi pune măcar problema dacă au fost întâmplătoare sau nu.

Metoda nu este foarte complicată. Principiul de bază este să creezi o problemă pentru ca apoi să vii cu soluţia salvatoare. E dorită o revoluţie victorioasă? Nimic mai simplu. Cu ajutorul banilor şi a liderilor corupţi într-o ţară sunt cauzate artificial probleme economice şi politice; cu ajutorul mass mediei (care, în mare parte, e sub controlul masoneriei) mulţimea oamenilor obişnuiţi este adusă în starea de a dori şi a accepta soluţia concepută de francmasoni. Apoi, ca din întâmplare, se găsesc oamenii şi mijloacele necesare de a o pune în practică. Să nu uităm un amănunt: oamenii şi mijloacele sunt puse la dispoziţie tot de către francmasonerie. Ce putem face pentru a nu ne lăsa păcăliţi de către această adevărată sectă satanică? În primul rând să avem conştiinţa trează, să eliminăm superficialitatea din propria noastră gândire şi să nu uităm niciodată că cea mai mare înşelătorie a forţelor satanice este să ne facă să credem că ele nu există şi că nici lumea lor nu există. “Somnul raţiunii generează monştrii”, se spune. Şi nu în ultimul rând, să nu uităm că pentru tot ceea ce facem suportăm consecinţele actelor noastre, mai devreme sau mai târziu şi dăm socoteală, în faţa lui Dumnezeu şi a propriei noastre conştiinţe. Sau, cum spunem noi, românii: după faptă şi răsplată…

Cafeaua Mamei mele ...
Astazi, ar fi implinit 78 ani si stiu ca i-ar fi facut placere sa ii fac o cafea buna si aromata stropita cu cateva picaturi de coniac. Am fi stat de vorba ca de obicei despre misterele universului si ne-am fi impartasit picaturi de spiritualitate. Din august (de cand a trecut in lumea nevazuta) o simt alaturi desi nu mi-a dat nici-un semn direct. Amintirea ei este insa vie si cand ii recitesc povestile, imi dau seama ca va ramane nemuritoare !

ps. Iti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine, stiu ca imi esti alaturi si tot ajutorul ce mi-l oferi indirect, este mai mult decat binevenit ...

Exista Reincarnare ?


Doar să afli că ai trăit, ai murit şi ai fost îngropat sub un vişin din grădina bunicii nu te va face nici atâtica mai bun ca prieten, vecin, tată, mamă sau iubit. Dar să ştii că te-ai purtat rău în trecut, ai suferit pentru aceasta şi că în prezent poţi preveni suferinţa fiind bun şi iubitor – asta da, merită osteneala.

(Edgar Cayce – „Lumea interioară”)Este moartea sfârşitul existenţei, intrarea în eternitate sau o pauză între mai multe vieţi pe pământ? Dintotdeauna oamenii s-au întrebat ce se petrece cu sufletul după părăsirea planului fizic. Reîncarnarea este o temă prezentă în mod constant în literatura, filosofia şi credinţa acestei lumi.

Marii înţelepţi care şi-au revelat Sinele Divin Nemuritor, afirmă că reîncarnarea este o realitate indubitabilă. Ce spune ştiinţa? Cum se îmbină diferitele puncte de vedere? Este reîncarnarea o realitate sau o ipoteză?

Doctrina reîncarnării se bazează pe credinţa că orice fiinţă umană este înzestrată, în afară de corpul fizic, cu un ansamblu de structuri subtile invizibile vederii obişnuite, având, în plus, ca element esenţial, o scânteie divină, o picătură de Dumnezeu.

Esenţa noastră divină împreună cu o parte dintre corpurile subtile pot renaşte, după moartea corpului fizic, într-un alt corp. Deşi această idee a fost dezvoltată îndeosebi în religiile orientale, ea poate fi totuşi recunoscută în toate religiile lumii, iar în zilele noastre provoacă un interes crescut îndeosebi în Occident.

Tot mai mulţi oameni găsesc doctrina reîncarnării cu mult mai atrăgătoare şi mai pertinentă decât opinia ortodoxă a creştinilor conform căreia, după moarte, sufletul merge fie în cer, fie în infern sau în purgatoriu.

Potrivit dogmei creştine, fiinţa umană nu are la dispoziţie decît o viaţă pentru a decide asupra destinului sufletului său, fapt ilogic şi de neînţeles în viziunea unei manifestări create de un Dumnezeu al iubirii şi al justiţiei.

Teoria reîncarnării afirmă că vieţile unui individ se succed eşalonat, la fel ca şi treptele unei scări: cu fiecare renaştere, sufletul său urcă sau coboară, în funcţie de conduita sa într-o existenţă anterioară.
 
Unul dintre punctele forte ale teoriei este faptul că ea explică existenţa suferinţei într-o viziune a justiţiei cosmice, care „dăruieşte” unora vieţi fericite, iar altora nefericite, în funcţie de KARMA sau suma acţiunilor şi gândurilor bune sau rele realizate în existenţele precedente.

Notiuni de Astrologie
Astrologia este o ştiinţă extrem de complexă şi exactă practicată din timpuri străvechi, care se ocupă cu studiul influenţelor astrale planetare asupra fiinţei umane, evenimentelor, relaţiilor etc. Ea ne poate ajuta imens în aprofundarea cunoaşterii de sine şi, de asemenea, ne poate ajuta să avem o perspectivă mai largă, de ansamblu, asupra realităţii care ne înconjoară, dincolo de limita unei viziuni superficiale, materialiste, care nu ţine cont de cauzele reale, profunde ale lucrurilor. La nivel fizic, concret, legătura dintre astre şi viaţa de pe Pământ se realizează prin acţiunea de influenţă a vibraţiilor planetelor.


Zodiacul

Denumirea de zodiac vine din limba greacă, unde zoon înseamnă „vietate”, „viaţă”, „animal”. Zodiacul mai are şi înţelesul mitic de „cerc simbolic al animalelor”, deşi zodiacul occidental, pe lângă animale, mai conţine, de asemeni, figura unei femei (Fecioara), a unui bărbat (Vărsătorul) şi a doi copii sau adolescenţi (Gemenii). Singurul zodiac care este alcătuit în exclusivitate din animale este cel chinezesc.

Zodiacul este acea regiune a sferei cereşti care are forma unui brâu ce este situat de o parte şi de alta a Eclipticii. Ecliptica este cercul de pe sfera cerească pe care Soarele se mişcă, în mod aparent, într-un interval de un an (spunem se mişcă aparent, deoarece în realitate, Pământul se învârte în jurul Soarelui).

Zodiacul cuprinde 12 constelaţii, zodii sau semne zodiacale (Berbecul, Taurul, Gemenii, Racul, Leul, Fecioara, Balanţa, Scorpionul, Săgetătorul, Capricornul, Vărsătorul şi Peştii) care sunt în strânsă legătură cu anotimpurile şi cu desfăşurarea acestora. Soarele, în mişcarea sa aparentă, tranzitează pe rând cele 12 constelaţii pe parcursul unui an. Poziţia Soarelui în momentul naşterii este cea care determină zodia natală.

Pentru a caracteriza mai bine semnele zodiacale, astrologii antici au asociat, deloc întâmplător, cele patru elemente (pământ, apă, foc, aer) – tipice pentru viziunea lor asupra lumii cosmice – cu câte un grup de trei zodii, care, în viziunea lor, oglindesc caracteristicile fiecărui element în individualitatea umană. Astfel a rezultat o împărţire a zodiilor în semne de pământ, semne de apă, semne de foc şi semne de aer.

Planetele şi Aspectele Planetare

Planetele sunt corpuri cereşti care, prin influxurile lor astrale, imprimă fiinţelor umane (şi nu numai), anumite caracteristici fundamentale ce le sunt specifice, impregnându-ne fiinţa cu anumite predispoziţii native, calităţi şi defecte, echilibre şi dezechilibre, etc. Fiecare dintre ele guvernează în fiinţă diferite aspecte, inspirându-ne şi impulsionându-ne într-o direcţie sau alta în viaţa nostră de zi cu zi, în funcţie de specificul energiei pe care îl prezintă. Principalele planete astrologice sunt Soarele, Luna, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto.

Astrograma este o reprezentare a planetelor – cu toate aspectele pe care ele le formează cu zodiile, cu ascendentul şi cu casele zodiacale – adică o „hartă a cerului” aşa cum se prezintă ea într-un anumit moment şi loc dat care trebuie să fie clar precizate.

La locul de naştere, unghiurile formate de planete cu Pământul sunt măsurate în grade. Aceste unghiuri se regăsesc în astrogramă, prin poziţionarea planetei în semnul zodiacal respectiv (de exemplu Soare la 12˚ în Berbec, Luna la 17˚ în Gemeni).

Atunci când într-o astrogramă corpurile cereşti se află în anumite raporturi unghiulare şi vectoriale specifice, se spune că ele sunt într-un anumit „aspect”. Aceste aspecte precizează şi nuanţează foarte mult motivaţiile şi potenţialităţile (bune sau rele) ale individului.

Aspectele astrologice majore folosite la realizarea şi la analiza astrogramei sunt: Conjuncţia, Sextilul, Careul (sau Cuadratura), Trigonul şi Opoziţia.

Casele astrologice

Casele astrologice indică relaţia specifică dintre semnele zodiacului şi rotaţia Pământului în jurul axei sale. Ele reprezintă diversele domenii de activitate caracteristice fiinţei umane, cum ar fi: căsătoria, cariera, sănătatea, personalitatea.

Fiecărei zodii îi revine o casă astrologică, prin urmare şi casele sunt tot 12 la număr şi, la fel ca şi zodiile, se opun şi ele două câte două. Linia ce demarchează începutul unei case se numeşte cuspidă. Cuspida Casei întâi (Casa I) se numeşte Ascendent (iar cuspida Casei a VII-a se numeşte Descendent).

Tema natală

Cele mai importante patru puncte ale temei natale (Ascendentul, Descendentul, Mijlocul Cerului şi Fundul Cerului) sunt de mare utilitate în analizele astrologice ale temei astrale ale unei fiinţe umane. Ele reprezintă zone de maximă conductibilitate astrală, influenţând personalitatea, relaţia cu fiinţa iubită (de sex opus), viaţa socială şi relaţiile de familie ale nativului.

Ascendentul

Constelaţia zodiacală care se ridică la orizontul (estul) locului unde se naşte fiinţa umană chiar în momentul naşterii sale se numeşte ascendent. Constelaţia sau semnul zodiacal ce reprezintă ascendentul este unul dintre cele mai importante indicii astrologice pentru caracterizarea individului şi a destinului său. Vechii astrologi au explicat influenţa majoră a Ascendentului prin faptul că el mediază „fluxul astral” ce se scurge către fiinţa umană la naştere. Radiaţia emisă de constelaţia ce se află la orizontul locului şi momentului naşterii vor fi pentru întreaga viaţă o adevărată marcă astrală a individului.

Ascendentul reprezintă, de asemenea, imaginea gobală a eu-lui nostru şi în general este definitoriu pentru aspectul fizic al individului în cauză. Cele 12 semne zodiacale vor furniza, prin urmare, 12 tipuri de ascendenţi.

Descendentul

În opoziţie cu Ascendentul se află Descendentul. Descendentul este semnul zodiacal care în general indică tipul de persoane către care se va îndrepta nativul în cursul vieţii sale (ele vor fi din zodia în care se află descendentul, în special în cazul fiinţei iubite).

Mijlocul Cerului

O altă poziţie importantă din astrogramă este poziţia aflată la zenit, pe verticala locului de naştere, exact deasupra capului noului născut. Această poziţie se numeşte Mijlocul Cerului (Casa a X-a). Ea dă indicaţii asupra destinului social al individului.

Fundul Cerului

Opus Mijlocului Cerului se află Fundul Cerului (Casa a IV-a), un alt punct important din horoscop (astrogramă). El ne dă indicaţii asupra familiei şi rădăcinilor ancestrale ale nativului.

Nodurile Lunare

Nodurile Lunare (sau ale unei planete) reprezintă punctele de intersecţie dintre ecliptică (parcursul aparent al Soarelui prin zodiac) şi orbita Lunii (sau a planetei respective). Ele sunt două puncte importante din astrogramă, deoarece Nodul Nord arată care ne este scopul, vorbindu-ne despre viitorul nostru, iar Nodul Sud ne vorbeşte despre trecutul nostru.

Atunci când Luna (planeta respectivă) atinge un nod, trecând de la latitudinea Sud la latitudinea Nord, respectivul Nod se numeşte nodul Nord sau nodul ascendent, celălalt fiind denumit nodul Sud, sau nodul descendent. Nodurile lunare sunt un indicator important al destinului (karma-ei) individului.

Astrologia Karma-ică

Astrologia este o ştiinţă esoterică exactă şi complexă, indiferent de faptul că noi „credem” sau „nu credem” în astrologie. Acelaşi lucru este valabil, de exemplu, şi în ceea ce priveşte reîncarnarea – care este o realitate a existenţei umane, indiferent de părerile noastre. Iar faptul că preocupările excesiv materialiste îi fac pe unii să nu creadă deloc sau îi determină pe alţii să accepte cu greu această credinţă, nu trebuie niciodată să constituie pentru astrologie un motiv de a neglija studiul unor aspecte care ne ajută să ne cunoaştem mai bine atât pe noi înşine, cât şi pe ceilalţi.

Mai ales în Orient este cunoscută aşa-numita "astrologie karma-ică". „Karma” este numele dat de hinduşi consecinţelor tuturor gândurilor şi faptelor noastre, din vieţile noastre anterioare şi din cea prezentă, care alcătuiesc ceea ce occidentalii numesc „destin”. Privind viaţa din perspectiva karma-ei, tot ceea ce am făcut în trecut se regăseşte ca o consecinţă, la momentul potrivit, sub forma unor conjuncturi sau evenimente. În lumina cunoaşterii acestor aspecte, suferinţele şi eşecurile noastre capătă alte semnificaţii şi valenţe. Dacă le acceptăm ca nişte lecţii de viaţă, ele nu doar că devin mai uşor de suportat, dar se dovedesc a fi etape esenţiale pentru transformarea noastră spirituală.

Astrologia karma-ică ne ajută să ne extindem cunoaşterea permiţându-ne să înţelegem că poziţiile astrelor (planetelor) într-o astrogramă în zodii şi case şi aspectele dintre ele cuprind (indică), de asemenea, în ele secretele vieţilor noastre anterioare, precum şi soluţiile problemelor cu care ne confruntăm. De asemenea, astrologia karma-ică ne ajută să înţelegem care este menirea sau rostul nostru fundamental în această viaţă.

Astrologia în general şi cea karma-ică în special ne ajută tocmai în această direcţie, prin faptul că ne indică următoarele:

1. Ce anume şi-a propus o fiinţă umană să asimileze (să înveţe) în această viaţă – lecţie care este specifică zodiei (în care s-a născut individul) corespunzătoare unui anumit element (pământ, apă, foc, aer);

2. Modul în care nativul învaţă această lecţie - particularizat şi mai mult (adică este specificat şi clarificat şi mai bine) chiar de zodia în care acesta s-a născut;

3. Informaţiile legate de ce trebuie să facă şi de modul în care trebuie să acţioneze fiinţa pentru a-şi afla şi îndeplini apoi rostul (menirea) în viaţă.

Astfel, influenţele astrale din momentul naşterii unei fiinţe umane, exprimate prin zodie, elementul corespunzător zodiei, ascendent, poziţiile în semne şi case ale nodurilor lunare, planetelor şi a celorlalte puncte astrologice, precum şi aspectele pe care acestea le formează între ele, nuanţeazã şi coloreazã individualitatea fiecărei fiinţe umane.

Am văzut că harta sau configuraţia exactă a cerului în momentul naşterii noastre reprezintă, de fapt, un portret psihologic specific fiecăruia, ce acţionează prin rezonanţa cu influenţele astrale planetare. Cu toate acestea, trebuie să fim ferm convinşi că totdeauna astrele înclină, dar nu determină şi, de aceea, trebuie să ştim că omul înţelept domină (stăpâneşte) cu multă uşurinţă influenţele astrale.


Legile Succesului

Legea dragostei
Iubeste pe toata lumea ca pe tine insuti. Toate celelalte legi i se subordoneaza acesteia si nu intra in contradictie cu ea. Este o regula biblica. Se aplica la tot ceea ce facem ca indivizi, familii, oameni de afaceri, organizatii, tari. Are o bogatie/valoare universala.

Legea cauza-efect
Exista o ordine universala. Nimic nu este accidental. Totul se intampla cu un motiv. Pentru fiecare efect exista o cauza sau un set de cauze.

Legea gandirii
Gandurile se materializeaza. Noi devenim ceea ce gandim.

Legea echivalentei mintale
Pentru a avea succes intr-un domeniu, trebuie sa avem o imagine clara a acelui succes in mintea noastra, o imagine mintala a ideii noastre de succes, o viziune.

Legea corespondentei.
Viata noastra exterioara este o oglinda a celei interioare. Exista o corespondenta directa intre experientele si gandurile noatre pe de o parte si atitudinea noastra, pe de alta parte.

Legea credintei
Orice credem cu adevarat devine realitate (inclusiv credinta noastra ca meritam succesul).

Legea valorii
Ceea ce credem si apreciem cu adevarat se reflecta in ceea ce facem, chiar daca poate cuvintele noastre sugereaza altceva.

Legea motivatiei
Tot ceea ce facem este declansat de dorintele noastre interioare, nevoi si instincte, multe dintre ele venind din subconstient.

Legea activitatii subconstiente
Subconstientul nostru ne avertizeaza despre lucrurile din jur, in concordanta cu dorintele si grijile noastre cele mai puternice.

Legea expectantei.
Ceea ce preconizam cu incredere ca se ve intampla, chiar se va materializa.

Legea concentrarii
Indiferent asupra a ce ne concentram si ne gandim in mod repetat, devine din ce in ce mai mult o parte a vietii noastre interioare.

Legea obisnuintei.
Aproape tot ce facem este automat, rodul unui obicei. Obisnuintele care ne indeparteaza de telurile noastre trebuie schimbate.

Legea atractiei.
Suntem cu totii niste magneti vii. Atragem oameni, intamplari si imprejurari care se armonizeaza cu gandurile noastre dominante.

Legea alegerii.
Suntem liberi sa alegem ceea ce gandim si in consecinta suntem liberi sa alegem toate celelelte parti ale vietii noastre.

Legea optimismului
O atitudine mentala pozitiva ce merge mana in mana cu succesul si fericirea. Optimismul ne face placuti si vioi, mai susceptibili de a reusi.

Legea schimbarii.
Totul se schimba, nimic nu este fix. Daca nu profitam de schimbare vom deveni victimele ei.

Legea controlului.
Avem parere buna despre noi insine datorita faptului ca simtim ca ne controlam propria viata.

Legea responsabilitatii.
 Suntem pe deplin responsabili de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim, si tot ceea ce reusim.

Legea compensatiei.
Cu ceea ce contribuim sau investim, aceea vom obtine. Intotdeauna vom fi recompensati pe deplin pentru ceea ce facem.

Legea serviciilor
Recompensa noastra va fi direct proportionala cu valoarea serviciilor aduse celorlalti (sau, cum se spune, fii un stapan cu inima unui servitor).

Legea efortului aplicat
Toate lucrurile sunt sensibile la efort. De fapt, cu cat muncim mai mult, cu atat devenim mai “norocosi”.

Legea supra-compensatiei.
Trebuie ca intotdeauna sa “investim” mai mult decat obtinem; altfel nu vom obtine niciodata mai mult decat avem in acest moment.Trebuie sa facem mai mult pentru ceea ce suntem “platiti” pentru ca in timp sa fim rasplatiti cu mai mult pentru ceea ce facem. Principiul “ofera mai intai pentru a primi mai tarziu”.

Legea “pregatirii”
Performanta vine in urma unei pregatiri intense.Adevaratii profesionisti investesc mai mult timp decat altii in pregatire.

Legea eficientei fortate.
Pe masura ce actionam devenim mai eficienti. Niciodata nu avem timp sa le facem pe toate, dar avem suficient timp sa facem lucrurile cu adevarat importante.

Legea deciziei
Orice salt inainte isi are radacina intr-o decizie hotarata de a actiona. Si daca o facem cu indrazneala, vom avea de partea noastra un sprijin nebanuit/neasteptat.

Legea creativitatii.
Orice progres incepe cu o idee in mintea cuiva. Tot ceea ce mintea noastra poate concepe actiona. Inflexibilitatea te poate face sa ratezi oportunitati.

Legea perseverentei.
Abilitatea noastra de a persevera, in ciuda obstacolelor si a dezamagirilor, denota incredere in noi insine. Perseverenta este “o calitate de fier” in drumul spre succes.

Piramida lui MaslowPiramida lui Maslow a reprezentat şi reprezintă în continuare o contribuţie foarte mare în domeniul psihologiei moderne. Maslow îşi explica conceptul pe baza explicării piramidei sale prin a afirma că fiinţele umane sunt motivate de anumite nevoi nesatisfăcute, şi că nevoile situate pe treptele inferioare ale piramidei trebuie satisfăcute înainte de a se putea ajunge la cele superioare. Aceste fiinţe nu sunt împinse sau atrase numai de forţe mecanice, ci mai degrabă de stimuli, obiceiuri sau impulsuri instinctive necunoscute.

Nevoile respective ale oamenilor au în comun faptul că sunt instinctive, însă se deosebesc prin aceea că au un grad de intensitate diferit, unele fiind mult mai puternice decât altele. Aceste nevoi principale sunt aşezate la baza piramidei, iar cu cât se urcă spre vârful piramidei, cu atât importanţa, primordialitatea lor scade.Cu alte cuvinte, este bine sa le cunoastem ordinea si importanta acestor nevoi, si pe cat posibil, sa incercam sa ni le satisfacem in ordinea mentionata aici. Asta pentru a evita sa ne luptam in permanenta cu “morile de vant”.

Conform conceptului observat de Abraham Maslow,daca sunt nevoi nesatisfacute la nivelurile de la baza piramidei, vom incerca in zadar sa ne satisfacem nevoi situate la nivelurile superioare.Chiar daca reusim intr-o oarecare masura sa le atingem, ele vor fi ori false, ori de scurta durata.

Vom trece in revista nivelurile respective, in speranta ca vor folosi celor interesati de o viata mai buna, mai putin stresanta, cat si celor care se intreaba de ce nu reusesc sa-si satisfaca anumite nevoi.Raspunsul se gaseste chiar aici.

1. NEVOI FIZIOLOGICE. Sunt indispensabile pentru a supravieţui: a mânca, a bea, a dormi, a se proteja de frig şi de căldură. Ele reprezintă cele mai puternice, cele mai importante nevoi ale omului. Satisfacerea lor este necesară pentru a rămâne în viaţă.

2. NEVOIA DE SIGURANŢA. Orice fiinţă omenească are nevoie să se simtă protejată în faţa oricărei ameninţări a vieţii. Dacă trăieşte într-o ţară care se află în război, de exemplu, se presupune că această necesitate nu este acoperită. Odată ce nevoile fiziologice sunt satisfăcute, intervine nevoia şi dorinţa de a satisface nevoile de siguranţă. Cu toţii avem nevoie de securitatea casei si familiei, mai ales atunci când vine vorba de copii.

3. NEVOIA DE DRAGOSTE Şl APARTENENŢĂ. O dată acoperite necesităţile de bază, aceasta este cea mai importantă. Nimeni nu poate să se realizeze ca persoană fără a fi dorit şi acceptat de către celelalte fiinţe omeneşti. Aici sunt incluse nevoia de prietenie, familie, apartenenţă la un grup, sau de implicare într-o relaţie intima non-sexuală. Relaţia cu celelalte persoane la un nivel afectiv profund este forma obişnuită de a satisface această necesitate. De exemplu, familia, partenerul de viaţă sau prietenul. Lipsa de dragoste şi apartenenţă poate să dea ocazie la importante dezechilibre mintale.

4. NEVOIA DE AUTORESPECT. Fiecare fiinţă umană are nevoie să se respecte pe ea însăşi şi să aibă o concepţie potrivită despre propria sa persoană. Este vorba aici de recunoaşterea venită din partea altor indivizi (care rezulta în sentimente de putere, prestigiu, acceptare, etc) cât şi din respectul de sine, ce creează sentimentul de încredere, adecvare, competenţă. Nesatisfacerea nevoilor de stimă rezulta în descurajare, şi pe termen lung în complexe de inferioritate. Un nivel de autoestimare dezechilibrat (cum ar fi subestimarea, de exemplu, a gândi că toată lumea îmi este superioară) are ca rezultat un randament scăzut şi, în consecinţă, deteriorarea comportamentului.

5. NEVOIA DE AUTOREALIZARE. Potrivit lui Abraham Maslow, o persoană din zece simte intens această nevoie. Psihologul afirma că oamenii care au totul, pot mari potenţialul lor. Ei pot căuta cunoştinţe, linişte, experienţe estetice, împlinire de sine. Cea mai mare parte se concentrează în jurul nevoilor care pot fi prevăzute. Autorealizarea include obiective mai înalte şi mai abstracte (de exemplu: dreptate, perfecţiune, bunătate, adevăr, hotărâri individuale), care sunt tot mai fragile, ca şi vârful piramidei.

Dictionar de Psiholog
Unul dintre pionerii psihologiei transpersonale, Abraham Maslow, a studiat cu foarte mare atenţie nu omul bolnav din punct de vedere psihic, ci tocmai omul realizat spiritual sau desăvârşit prin unirea cu Absolutul.

Iată în continuare caracteristicile principale ale omului desăvârşit prin unirea cu Dumnezeu:

Onestitatea - Onestitatea de a-ti exprima liber si spontan sentimentele superioare, benefice, de a avea încredere în propriile sentimente stenice, pozitive, de umor, de bucurie nemarginită, de iubire în toate relaţiile interpersonale.

Simţul accentuat al umorului - care de obicei te face atât să zâmbeşti, cât şi să râzi în hohote; umor evident care ţine mai degrabă de situaţie decât de ceva în afara ei, care este mai degrabă spontan decât calculat şi care declanşează o veselie contaminantă; acest gen de umor are ceva cu totul specific şi, cu foarte rare exceptii, nu poate fi niciodată repetat.

Interes social - Cei desavârşiţi sau realizaţi spiritual au faţă de fiinţele umane, în general, un sentiment profund de empatie inefabilă, de identificare adeseori uluitoare pentru ceilalţi, de simpatie şi afecţiune, în pofida unor rare izbucniri de nemulţumire în faţa răutăţii, a egoismului, a complacerii celorlalţi în inerţie. Alteori ei dau semne de nerăbdare şi indiferenţă în cazurile evidente de prostie crasă sau inconştienţă continuă.

Iubirea - Cei însufletiti de iubire sunt capabili de mai multă fuziune şi dau dovadă de o gigantică putere de a iubi simultan foarte multe fiinţe umane; totodată, ei sunt permanent capabili de o participare afectivă, empatică mult mai mare; adeseori ei realizează o identificare afectivă empatică aproape perfectă cu ceilalţi; ei reuşesc cu uşurinţă să impulsioneze o ştergere mai rapidă a limitelor penibile ale ego –ului (aceasta contribuind la revelarea Sinelui Suprem - Atman).

Atenţia - Atenţia la corectitudinea interioară, la natură, la aşa- numitele experienţe extatice “de vârf” ale vieţii care apare ca rezultat al fuziunii beatifice, totale, cu lumea din afară sau cu un anumit aspect al acesteia. Aceasta fuziune îi conferă fiinţei în cauză o stare de extaz şi plenitudine şi o face să trăiască o stare de comuniune cu Absolutul.

Percepţia simultan eficientă - Cei care o au, trăiesc mai mult în lumea reală a naturii decât în lumea artificială, himerică, speculativă, sterilă, de concepţii prosteşti, credinţe şi stereotipuri pe care majoritatea oamenilor le confundă cu ceea ce susţine unanim şi crede toată lumea, datorită ignoranţei, superficialităţii sau a prejudecăţilor.

Prospeţimea plină de candoare a aprecierii - Minunata capacitate de a aprecia la nesfârşit, direct, nemijlocit şi în mod candid toate bunurile fundamentale ale vieţii, fiind veşnic transfigurat de armonia intuită, mişcat profund în cele mai, aparent, banale situaţii, mereu cuprins de o copilarească uimire şi trăind adeseori uluitoare stări de extaz în faţa a tot ceea ce există.

Experienţa de vârf - Sentimentul bucuriei plenare, oceanice. Sentimente inefabile de dezvăluire a unor misterioase orizonturi nelimitate, care se deschid viziunii, sentimentul de a fi simultan mult mai puternic şi mult mai umil ca înainte, sentimentul de mare extaz şi mirare plina de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, de pierdere a simţului de timp şi spaţiu şi, în cele din urmă, convingerea că s-a petrecut ceva extrem de important şi valoros care ne face să ne simţim nemuritori şi atotputernici.

Simţul etic - Având un puternic simt etic, oamenii cu adevarat desăvârşiţi spiritual au criterii morale clare, deseori noţiunile lor despre bine şi rău fiind total diferite de cele convenţionale şi evident prosteşti pe care le au ceilalţi oameni. Ei se concentrează preponderent, mai degrabă asupra ţelurilor decât asupra mijloacelor de a ajunge la ele.

Libertatea - Libertatea totală de a te retrage fără să ţii deloc cont de prejudecăţile mediului social în care te afli şi care exercită presiuni asupra celorlalţi prin aşa-zisele “obligaţii”. Manifestarea puterii bucuriei plenare de a fi detaşat, de a fi oricât de creator ori de a fi complet spontan.

Detaşarea - Nevoia periodică de singuratate. Acestor fiinţe le place efectiv liniştea şi singurătatea, deoarece ei pot comunica extatic cu Dumnezeu prin suprema Tăcere.

Creativitatea - Un fel special de creativitate care seamană mai degrabă cu creativitatea genială, aparent naivă şi universală a copiilor inocenţi.

Spontaneitate totală - Mai ales la aceste fiinte umane conduita în aproape toate situaţiile este marcată prin simplitate şi naturaleţe. Ea este întotdeauna evidentă în special prin lipsa de artificialitate.

Încrederea - Cei desăvârşiţi spiritual au o încredere de nezdruncinat în misiunea divină, cu totul exceptională, pe care o au în această viaţă. Ei au o încredere uriaşă în propria persoană, în pofida tuturor influenţelor ostile din afară. Ei au o încredere foarte mare în altii si în natura.

Misiunea vieţii - Oamenii cu adevărat desăvârşiţi spiritual intuiesc destul de repede că au o misiune divină în această viaţă; asedeori ei presimt că au o sarcină extraordinară pentru întreaga umanitate, de îndeplinit.

Autonomia deplină - La cei desăvârşiţi spiritual se remarcă o permanentă independenţă de cultura superficială, neautentică şi de mediul ambiant gregar şi mediocru. Pentru propria lor dezvoltare şi progresul lor continuu, oamenii desăvârşiţi spiritual depind doar de propriile lor forţe si de resursele latente pe care le trezesc în fiinţa lor prin rezonanţa cu focarele corespondente din Macrocosmos.

Spiritul exemplar de îngăduinţă - Aceşti oameni excepţionali pot accepta, graţie unei transfigurări uluitoare (pe care o exercită permanent) şi a intuirii fulgerătoare în ceilalţi a tot ceea ce este bun şi divin, toate lipsurile şi păcatele, toate slăbiciunile şi relele naturii umane, fără să pună întrebări, în acelaşi mod în care oamenii obişnuiţi (comuni) acceptă în mod spontan toate ca-racteristicile naturii exterioare.

Înţelepciune – stare supremă de echilibru integrată prin intuiţie, asupra lumii, asupra omului, asupra poziţiei sale în univers şi asupra realităţii existenţei lui DUMNEZEU. Ea implică de asemenea o cunoaştere a valorilor morale de bine divin, adevăr ultim, frumuseţe perfectă, puritate sufletească, dragoste, respect pentru sine şi pentru oameni, iubirea necondiţionată a lui DUMNEZEU, precum şi o credinţă de nezdruncinat în acord cu aceste principii şi valori. Înţelepciunea este o expresie a cunoaşterii profunde şi dominării depline de sine, a unei permanente călăuziri în viaţă după principiile divine, universal valabile ce nu contrazic bunul simt şi inteligenţa creatoare. Înţelepciunea adevărata reflectă respectul deplin al legilor naturii aşa cum acestea au fost create de înţelepciunea perfectă a lui DUMNEZEU.

Tratament pentru Cancer
O nouă soluţie în tratarea cancerului este disponibilă acum şi în România! Fără intervenţii chirurgicale sau iradiere, tratamentul cu ultrasunete focalizate de intensitate înaltă (HIFU) distruge ţesutul canceros prin supraîncălzire. Terapia poate fi efectuată doar contra- cost, la o clinică privată din Capitală.

Primul echipament generator de ultrasunete din România a costat 1,2 milioane de dolari şi a fost achiziţionat din China, acolo unde acest tratament este folosit pe scară largă. “Ultrasunetele ating «ţinta» şi se transformă în căldură, care distruge celulele tumorale, fără a afecta organele şi ţesuturile din jur. Nu există efecte secundare”, explică dr. Nicolae Verga, directorul Centrului Medical Bio Terra Med.

Pentru intervenţie, pacientul e anesteziat total, nu are nevoie de transfuzii sau de recuperare postoperatorie. Metoda HIFU poate fi folosită şi în asociere cu alte tratamente medicale. “Se utilizează pentru cancer la ficat, rinichi, oase, sân, pancreas, pentru ţesuturi moi şi alte tumori solide, cu excepţia celor din măduva spinării, plămâni, stomac şi intestine. HIFU este indicat şi pentru tumori benigne la uter sau la sân”, susţine dr. Verga.

Preţul tratamentelor HIFU se stabileşte în funcţie de tipul şi dimensiunea tumorii şi porneşte de la 1.200 de euro pentru “arderea” unei formaţiuni benigne cu diametrul de patru centimetri. În cazul celor maligne, costul începe de la 1.500 de euro, pentru aceeaşi dimensiune. Deocamdată, centrul medical nu are un parteneriat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, astfel că preţul tratamentului este suportat integral de către pacient.

Programarea se face telefonic. Pentru a fi trataţi cu metoda HIFU, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să sunaţi pentru o programare la 021/344.00.40 sau la 021/344.00.39. “Infomaţii găsiţi şi pe www.hifu.ro. La telefon vi se comunică ce documente trebuie să aveţi pregătite pentru consultaţia medicală şi, în funcţie de caz, vi se vor face altele, la centrul nostru. După consultaţie, fiecare caz medical este analizat într-o comisie şi, în maximum trei zile, primiţi un răspuns dacă puteţi fi tratat cu metoda HIFU”, explică dr. Nicolae Verga, directorul medical al centrului.

Stimulator de Unde Cerebrale - Argumente
Tehnicile de fizioterapie dezvoltate in secolul XX au demonstrat spectaculoase efecte ale terapiei ELF. Ea se bazeaza pe impactul pe care il au cimpurile electromagnetice in pulsuri de foarte joasa frecventa asemanatoare undelor cerebrale, asupra organismului uman. In domenii medicale din cele mai diverse cum ar fi: reumatism cronic si acut, migrene, insomnie, nevroza, dureri articulare, artrita, osteoporoza, fracturi osoase, afectiuni cardiovasculare, circulatie sanguina deficitara, disfunctii sexuale, afectiuni ginecologice, incapacitate de concentrare, disconfort meteo, afectiuni respiratorii, astm, tulburari endocrinometabolice, diabet, patogenia oncologica, etc., s-au observat vindecari care surprind prin rapiditate si eficienta. Dar aceste efecte pozitive uimitoare sunt relatate in diverse scrieri laice sau religioase de foarte mult timp si in toata cultura umanitatii de la Egiptul faraonilor la India Upanishadelor. La vremea aceea nu existau aparatele de fizioterapie, dar erau exploatate la maxim, capacitatea creierului de a emite unde electromagnetice de foarte joasa frecventa in timpul starilor de relaxare, meditatie Zen, Yoga, etc. cit si tehnicile de receptie a radiatiei electromagnetice de foarte joasa frecventa din mediul ambiant, cum ar fi asanele Yoga, efectul de piramida, tehnicile Qi gong, Reiki, etc. Papirusurile egiptene despre vindecarea bolilor prin atingere cu mana ( touch healing). Biblia sau relatarile istoricilor Romei antice stau marturie. Astfel celor trecuti de o anumita virsta, le era recomandat ca momentele de odihna si in special somnul sa le petreaca in preajma tinerilor. Acestia avind o emisie cerebrala mult mai intensa,ii ajutau indirect si pe cei in virsta din apropierea lor, in procesul de recuperare energetica. Intr-o relatare biblica despre regele David se spune ca, atunci cind batrinetea l-a doborit la pat, inteleptii curtii i-au adus o tinara fecioara care sa-i tina companie.


In Orient, medicina traditionala pune la mare pret, pentru a avea o sanatate cit mai buna, tehnicile de meditatie combinate sau nu, cu exercitii fizice si de respiratie. La practicantii acestora apar stari de constiinta, care pentru organismul biologic inseamna, la nivelul sistemului nervos central si periferic, emisia de unde cerebrale alfa si teta . Ele sunt generate de descarcarile electromagnetice ce caracterizeaza activitatea neuronala. Studiile efectuate de cercetatorii japonezi Akira Kasamatsu si Tomio Hirai in legatura cu activitatea cerebrala din timpul exercitiilor de meditatie Za-zen, au demonstrat deplasarea spectrului undelor cerebrale catre frecventele joase alfa si teta caracteristice perioadelor de somn. De asemenea americanii D. Rakovic , B. K. Anand, G.S. Chhina, B. Singh si danezii H. Lou, T. Kjaer, L. Friberg, S. Holm, au publicat studii similare despre meditatia Transcedentala, meditatia Yoga profunda si Yoga Nidra. Dr. John Zimmerman a demarat in 1980 la University of Colorado School of Medicine din Denver, studii referitoare la radiatia electromagnetica emisa de bioterapeuti in timpul tratamentului. Rezultatele au fost remarcabile. S-a constatat ca domeniul de frecvente emise este cuprins intre 0,3 si 30 de Hz cu un maxim de amplitudine in zona 7-8 Hz , iar intensitatea semnalului depaseste cu mult nivelul unui nonpracticant. Un colectiv de cercetatori japonezi condus de Seto a reusit sa masoare acest semnal care ajunge sa fie de 1000 de ori mai mare decit al unui om obisnuit.

Zborurile cosmice din secolul XX au adus informatii noi. Atunci cind omul este prea mult timp despartit de Pamant (de exemplu mai mult de 2 saptamani intr-o statie orbitala ) se imbolnaveste. Pentru acest ’rau de cosmos’ este responsabila si lipsa radiatiei Schumann, caracteristica mediului electromagnetic terestru, in interiorul navelor spatiale. Dar ce este radiatia Schumann ? Este o radiatie electromagnetica care se manifesta la suprafata Pamantului datorita descarcarilor electrice din atmosfera sau radiatiei provenite din spatiul cosmic. Ea este retinuta rezonant prin efectul de cavitate electromagnetica generat de ionosfera si globul terestru. Maximele si minimele radiatiei Schumann definesc reteaua Hartman, iar in Orient tehnica Feng Shui incearca sa exploateze in interesul sanatatii aceste proprietati locale electromagnetice ale mediului terestru, incepind cu amplasarea locuintelor si terminind cu aranjamentele florale dintr-o camera. . Privita din punct de vedere fizic, radiatia Schumann este o unda electromagnetica stationara cu lungimea de unda egala cu circumferinta Pamantului. Frecventa maximului de intensitate al acestei radiatii este de 7,83 Hz, care coincide cu nivelul minim al domeniului undelor cerebrale alfa din perioadele de somn sau veghe. Ea ajuta alaturi de emisia cerebrala, la recuperarea si mentinerea starii energetice a organismelor biologice, prin efectele pe care le are la nivel celular.

Este o observatie comuna ca, dupa o zi de munca, un somn bun ne remonteaza. Cu cit acesta este mai linistit cu atit dimineata ne simtim mai proaspeti. Lipsa somnului ne face sa ne pierdem concentrarea, puterea de analiza, vigoarea fizica. Daca suntem privati de perioadele de somn profund mai mult de o saptamina, acest lucru poate deveni fatal ducind la o dezorganizare a corpului biologic ce sfirseste prin intreruperea functiilor sale de baza.

Toate acestea ne fac sa intelegem cit de importante sunt, pentru starea noastra de sanatate, undele cerebrale, sau mai precis undele electromagnetice de foarte joasa frecventa cu domeniul intre 0,5 si 12 Hz. Si asta nu este tot !

Pina nu de mult se considera ca in timpul somnului organismul intra intr-o stare de relaxare, iar consumul energetic se reduce la minim. S-a constatat insa ca lucrurile nu stau asa. Intervalele de somn profund, caracterizate de emisia undelor cerebrale delta, sunt perioade active ale organismului ce implica un consum energetic ridicat. De ce mobilizeaza corpul atita energie pentru aceste momente, putem intelege mai usor plecind de la modelul oriental al structurarii fiintei umane. Acesta presupune existenta a cel putin doua corpuri. Unul, cel material, este caracterizat de tot ce se intimpla la nivel electromagnetic celular, iar celalalt, informational, este caracterizat de un nivel fizic mai subtil, probabil neutrinic, si cuprinde tot universul de informatii necesare functionarii celui material, biologic. Un cuplaj (in sanscrita, yoga) cit mai bun intre acestea doua, conduce la o stare de sanatate optima. Ce realizeaza acest cuplaj sau mai simplu care sunt elementele celor doua corpuri a caror stare defineste cuplajul? Cultura indiana le denumeste chakre (roata, virtej in sanscrita) si starea lor spune totul despre sanatatea unui om. Daca la nivelul corpului informational (denumit astral, eteric, subtil,suflet, etc), starea chakrelor nu este alterabila (motivul fiind probabilitatea de interactie extrem de redusa la nivel neutrinic comparativ cu interactia electromagnetica), in schimb in corpul material, biologic (electromagnetic), de-a lungul vietii apare o diminuare a caracteristicilor acestor zone. Aceasta se intimpla datorita agresiunilor zilnice la care este supus (curenti de aer intr-o incapere sau masina, insolatie, hrana, lovituri, emotii, zgomote puternice, cimpuri electromagnetice poluante tip ecran TV, telefon mobil, calculator, etc.) dar si micsorarii cantitative si calitative a fluxului undelor cerebrale emise in perioadele de somn odata cu inaintarea in virsta, lucru ce face ca procesul de recuplare din timpul somnului sa aiba parametrii din ce in ce mai slabi.

Stimulator de Unde Cerebrale - Intro
Practicile orientale străvechi, Biblia precum şi alte scrieri antice, vorbesc de importanţa odihnei în general şi a somnului în special pentru sănătatea corpului nostru fizic.

Înţelepţii vremurilor trecute, dar şi specialiştii zilelor noastre au pus şi pun un accent deosebit pe diversele tehnici orientale de relaxare şi vindecare, yoga, reiki, radiantă, etc.

Efectele benefice ale acestora sunt acum şi la îndemâna celor care nu au timp sau dispoziţia de a urma cursuri de iniţiere în tehnicile orientale de terapie bioenergetică.

Un dispozitiv electronic denumit ELF (extremely low frequency) sau Spiriduş vă ajută ca multe din inconvenientele biologice datorate uzurii organismului să dispară.

Obişnuitele dureri reumatice, oboseala cauzată de stresul zilnic vor deveni amintire folosindu-l. Le va lua locul o stare de confort fizic şi psihic, de încredere în capacitatea corpului dvs. biologic de a vă fi alături în toate momentele de încercare, pe care existenţa în plan material vi le rezervă.

De-a lungul timpului s-au observat efecte benefice în următoarele cazuri: reumatism cronic şi acut, migrene, dureri articulare, artrită, osteoporoză, circulaţie sanguină deficitară, disfuncţii sexuale, insomnie, nevroză, incapacitate de concentrare, disconfort meteo, probleme respiratorii, tulburări de metabolism, etc. Folosirea Spiriduşului amplifică potenţialul imunitar al corpului biologic în cazul diverselor infecţii virale şi microbiene. Cel mai interesant şi aparent surprinzător efect este o întinerire a organismului care apare lent în timp, datorită faptului că diviziunea celulară care are perioada completă de 7 ani, se face mai corect.

Studii efectuate în cadrul unor prestigioase universităţi cum este MIT (Institutul de Tehnologie din Massachussetts ) sau Colegiul de Medicină Albert Einstein, au arătat că terapia folosind câmpuri electromagnetice în pulsuri de foarte joasă frecvenţă asemănătoare undelor cerebrale, duce la creşterea benefică a potenţialului electric la nivelul membranei celulare. Microbii şi viruşii pătrund mai greu în interiorul celulei şi dezvoltarea lor în organism este mult diminuată. De asemenea circulaţia sanguină are parametrii superiori. Un alt efect observat a fost îmbunătăţirea schimbului de ioni la nivel celular, care duce la o mai bună oxigenare a celulelor din organism şi la dinamizarea metabolismului.

Totul se bazează pe simularea activităţii cerebrale din perioadele de somn sau relaxare. De altfel în multe ţări occidentale tehnicile de tratament pe baza câmpurilor electromagnetice pulsatorii de foarte joasă frecvenţă asemănătoare undelor cerebrale, sunt aplicate în situaţii foarte diverse.

Aparate oarecum similare Spiriduşului există în Germania, în Statele Unite, în Marea Britanie, şi exemplele pot continua. Toate aceste aparate generează pulsuri electromagnetice de foarte joasă frecvenţă, cu intensităţi şi amplitudini comparabile cu cele emise de creier, mult mai mici decât magnetismul terestru, fiind astfel total lipsite de nocivitate şi nepoluante. Dacă în Statele Unite un astfel de aparat ajunge să coste în jur de 2.500 USD, Spiriduşul este cu un ordin de mărime mai ieftin, dar nu mai puţin performant.

Pentru a înţelege cum acţionează această terapie asupra organismului, să analizăm impactul pe care îl are radiaţia electromagnetică de foarte joasă frecvenţă asupra sănătăţii umane.

Pentru asta plecam de la câteva observaţii. Intervalele de somn profund sunt caracterizate la nivelul creierului de emisia unor unde electromagnetice de foarte joasă frecvenţă denumite delta. Acestea sunt perioade active ale organismului, ce implică un consum energetic ridicat. De ce mobilizează corpul atâta energie putem înţelege mai uşor plecând de la modelul oriental al structurării organismului nostru. El presupune existenţa a cel puţin două corpuri. Unul, cel material, este caracterizat de tot ce se întâmplă la nivel electromagnetic, celular, iar celălalt informaţional, este caracterizat de un nivel fizic mai subtil, probabil neutrinic, şi cuprinde tot universul de informaţii necesare funcţionării celui material, biologic.

Un cuplaj (în sanscrită yoga) cît mai bun între acestea două, conduce la o stare de sănătate optimă. Ce realizează acest cuplaj sau mai simplu care sunt elementele celor două corpuri a căror stare defineşte cuplajul? Cultura indiană le denumeşte chakre (roată, vârtej în sanscrită), iar în occident sunt numite noduri energetice. Starea lor spune totul despre sănătatea unui om. Dacă la nivelul corpului informaţional (denumit astral, eteric, subtil, etc.), starea chakrelor nu este alterabilă, în schimb în corpul material, biologic, de-a lungul vieţii apare o diminuare a caracteristicilor acestor zone. Atunci când una sau mai multe chakre sunt afectate, organismul biologic este şi el în suferinţă.

Prin diverse tehnici, Yoga, relaxare, Reiki, radiantă, etc. orientalii refac starea chakrelor. Întotdeauna acest proces de refacere este însoţit de prezenţa undelor cerebrale ale practicantului,‘vindecătorului’, terapeutului, după caz. Folosirea Spiriduşului va face acest lucru pentru dvs., eliminând şi starea de dependenţă de capacitatea sau posibilităţile altora de a vă fi alături. Foarte important, el nu transmite utilizatorului stările deficitare sau influenţele nocive pe care le poate avea un terapeut în momentul în care face tratamentul. El îşi face treaba indiferent de starea dvs. psihică sau fizică.

Fiind un bun prieten va fi la dispoziţia dvs. oricând şi oriunde. Doar din când în când va trebui să-i înlocuiţi bateria şi asta o dată sau de două ori pe an în funcţie de cât îl solicitaţi.

Aparatul este avizat de Ministerul Sănătăţii, fiind poate singurul din clasa sa PEMF-ELF-ELP avizat de un for medical guvernamental pe plan mondial. La aceasta a contribuit mult şi tradiţia şi experienţa medicinei româneşti în domeniu.

Să nu uităm că primul aparat din lume de terapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă (Magnetodiaflux) a fost făcut şi testat în România la mijlocul secolului trecut.

Sperma, Esenta Vietii ...Ştiinţa este cea care consideră că celulele sexuale se regenerează numai pentru scopuri procreative. Celulele sexuale sunt fie mici şi mobile – acestea devin spermă, fie imobile şi de dimensiuni mari – care devin ovule. Sperma şi ovulul conţin un potenţial energetic uriaş; atunci când ele se unesc au loc transformări fizice şi trezirea unor uriaşe forţe spirituale. Tantra recunoaşte puterea potenţial creatoare a spermei şi ovulelelor, în toate formele lor diferite de manifestare. La spermă şi ovule se face referire prin sintagma “puterea albului şi a roşului”.

Sperma pe care o ejaculează bărbatul este alcalină. În timpul procesului de creare a spermei, ea trece prin mai multe etape. Întregul organism al bărbatului contribuie la producerea spermei: hrana pe care o ingerează, aerul pe care îl respiră, datele genetice, gândurile şi nivelul de evoluţie spirituală, etc.Sperma este produsă în cea mai mare parte de veziculele seminale, prostată şi glanda lui Cowper. Calciu, fier, fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, cloruri, amoniu, acid ascorbic, acid citric, acid lactic, fosfatază, colesterol, uree, proteine, aminoacizi, multivitamine, hormoni, feromoni şi o imensitate de particule extrem de mici de substanţe hrănitoare se găsesc în sperma sănătoasă, pe care tantra o consideră elementul cel mai preţios al unui bărbat.

Mulţi bărbaţi îşi risipesc sperma în acte amoroase ocazionale, în care ei ejaculează fără nici o grijă. Există tendinţa de a considera sperma ejaculată ca un simplu “ceva” ce trebuie spălat la sfârşitul actului erotic. Sperma este aruncată în mod obişnuit la toaletă sau la coşul de gunoi, o dată cu prezervativul, fără ca după aceasta bărbatul să se mai gândească vreo clipă la ea. Ea este adeseori tratată ca un produs inutil. Cu toate acestea s-a demonstrat în mod ştiinţific că sperma reprezintă un organism viu care continuă să supravieţuiască multe ore după ce a fost expulzată: în mod obişnuit, ea supravieţuieşte timp de 48 de ore în mediul umed şi cald din interiorul organismului femeii, totuşi s-a descoperit că poate supravieţui chiar până la 8 zile.

Cercetările ştiinţifice realizate de Cleve Backster (unul dintre membrii principali ai grupului care a descoperit poligraful-detector de minciuni ) a arătat că, până în momentul în care moare, sperma expulzată păstrează o legătură subtilă psiho-fizică cu fostul ei “deţinător”, la fel cum un copil rămâne legat de mama sa. Dacă, de exemplu, o parte a spermei este arsă cu acid, o altă cantitate de spermă ejaculată de aceeaşi persoană şi ţinută la o distanţă destul de mare, prezintă a anumită reacţie. Este de asemenea interesant faptul că sperma “luptă” atunci când este adusă în contact cu spermă provenind de la un alt bărbat. Aceste lucruri fascinante demonstrate de curând de către medicina modernă şi prezentate în cadrul unul serial despre reproducere difuzat de BBC, explică logica anumite ritualuri de magie tantrică, în cadrul cărora este folosită sperma.

Aşadar, în tradiţia tantrică sperma este văzută ca un lucru spiritual şi sacru. Ea este extrem de hrănitoare şi are calităţi antibiotice şi revitalizante. Practica amorului cu continenţă preservă această sursă colosală de viaţă şi face ca acest element atât de important care este sperma să fie transformat prin procesele de transmutare şi sublimare în energie pură spirituală.

Lumina, Interzisa !
A fi indragostit este, oare, un semn de slabiciune ?

Iubirea este Lumina Sufletului iar atunci cand o interzici celui ce ar face orice sa il iubesti si tu, este ca si cum ai vrea sa pastrezi noaptea si in cursul zilei ... Este firesc sa existe o alternanta, dar inconstanta in Iubire, este datorata unei stari depresive, ce are la baza stresul posttraumatic.

Dupa ce emotiile si agitatia ce caracterizeaza inceputul unei relatii s-au linistit, unul dintre parteneri poate sa observe ca  in comportamentul celuilalt s-au inregistrat schimbari semnificative. Certurile pentru nimicuri devin tot mai inflacarate iar iubirea de la inceput a fost inlocuita, treptat, cu nevoia de siguranta sentimentala. Partenerul/a iti cere din ce in ce mai mult timp si atentie. In situatia data s-ar parea ca esti prins/a in mijlocul unei relatii ce te bulverseaza ...

Instabilitatea emotionala este un factor ce determina aceste oscilatii, in comportamentul partenerului !

Nu este anormal ca intr-un cuplu partenerii sa se sune regulat, sa-si trimita unul altuia mesaje sau emailuri. Situatia devine ingrijoratoare in momentul in care unul dintre parteneri trimite mesaje celuilalt prin care declara contrariul a ceea ce se asteapta de fapt sa primeasca. Acest mod inversat de comunicare, este modalitatea partenerului instabil de a verifica daca celalalt, chiar il iubeste .... El are nevoie sa i se raspunda, cu aceleasi raspunsuri cunoscute de el, pentru a fi sigur ca relatia inca mai functioneaza.Pentru a-si "cumpara" siguranta,acesta isi poate coplesi partenerul cu gesturi foarte frumoase,iubire pasionala,cadouri,etc.

Persoanele ce prezinta un caracter instabil emotional nu pot sa accepte adevarul, daca acesta nu este in acord cu propriile idei. Pentru ei nu exista decat un singur criteriu valoric. Oricine ii contrazice, le determina, o hipesensibilitate agresiva, lipsindu-i astfel de luciditate in decizile luate. Fuga de realitate, ii determine sa nu accepte lupta cu aceste tendinte, minimalizandu-si astfel, trairile benefice, venite din partea partenerului.

Pana acum nu s-a descoperit un tratament eficient, pentru a micsora instabilitatea emotionala. Singura cale reala de a obtine o schimbare, fiind data de confruntarea cu suferinta provocata partenerului ce te iubeste sincer si te accepta, pana la urma asa cum esti ...

" Interzicandu-i Lumina nu inseamna pana la urma ... decat ca si tu la radu-ti vei trai in intuneric ! "     Miha

Viata un joc de Zaruri ?
Aveti impresia ca viata dvs e un joc de zaruri ? Credeti ca daca ati invata secretul fericirii in viata de cuplu, l-ati aplica ? Raspunsul e banal ... Pastreaza-ti calmul atunci cand ai tendinta sa te certi si cu siguranta ai o sansa sa eviti cel mai usor sursa celor mai evidente piedici din calea fericirii conjugale ...

Daca veti sti cum sa va certati ... aveti sanse mult mai mari, sa ramaneti impreuna ! Incercati sa fiti flexibili si nu va mai luati atat de "in serios". Realitatea poate fi diferita, fata de cum pare la prima impresie !

Viata de cuplu nu este intotdeauna usoara, iar certurile sunt o realitate de care depinde bunastarea traiului in doi. Invata sa te certi inteligent pentru a rezolva din timp problemele inerente.

De cele mai multe ori, atunci cand avem o stare frustranta, incercam sa ne impunem punctul de vedere si devenim surzi la argumentele celuilalt. Nu vei ajunge nicaieri daca nu iei in calcul posibilitatea ca partenerul sa aiba dreptate.

Scopul unei discutii in contradictoriu este sa aduca la suprafata nemultumirile si sa le ofere o rezolvare ! Aveti liberul Arbitru si sunteti singurul care decide cu adevarat, pentru deciziile sale, gandite indelung sau luate ... spontan ! Singuratatea sau schimbarea la infinit a partenerului, nu e o solutie, favorabila pentru imbunatatirea karmei dvs.

Chiar daca il cunoasteti bine, nu faceti greseala de a crede ca il intelegi pe deplin pe celalalt. Intreaba-l despre ceea ce simte, despre ceea ce gandeste.Nu aduce in discutie si alte subiecte. Rezolvati problemele una cate una..

Nu spera ca partenerul tau iti va ghici nemultumirile, ci marturisteste-i-le. El poate ca va reusii sa inteleaga ca te deranjeaza ceva din comportamentul sau si se poate schimba in ... bine ! Daca va iubeste cu adevarat, va va demonstra ca evolutia pozitiva, nu este doar un concept teoretic.

Daca o cearta este iminenta, faceti tot posibilul sa amanati momentul pana atunci cand sunteti singuri.  Ganditi-va bine daca aveti nevoie de cineva sa se implice in problemele voastre si daca nu sunteti in stare sa va rezolvati singuri starile conflictuale.

Dezvaluirea unei situatii de criza in fata cunoscutiilor, nu aduce neaparat linistire ! Ba din contra .. Relatarea faptelor fiind facuta selectiv, cel ce va asculta va v-a da de regula dvs dreptate. Crezand ca sunteti nevinovat, va intariti convingerea ... ca doar celalalt, e cel ce a gresit !

Daca ai ceva sa ii reprosezi, nu ezita sa vorbesti cu el chiar daca e posibil sa va certati. Este mai bine sa te certi in legatura cu probleme mici, decat sa te inchizi in sine si sa privesti cum problema devine din ce in ce mai mare. S-a observat ca cele mai longevive cupluri sunt cele care se cearta des. Ele isi rezolva problemele inainte ca acestea sa degenereze in explozii necontrolate. Partenerii trebuie sa discute sincer, insa, pentru a intelege si a se face intelesi.

Lasati-va dusi de sentimente constructive si decideti de comun acord, sa faceti cum e mai bine pentru interesul vostru. Daca doar unul dintre voi va castiga cearta (finala) ... in realitate, ati pierdut amandoi !

Starile de instabilitate, exemplul cunoscutiilor sau previziunile negative, contribuie in mod cert, la decizii ce nu  va lasa sa va desprindeti de rutina in care v-ati autodeterminat sa ramaneti blocat, in respectiva disputa. Considerand ca meritati mai mult respect, va hraniti orgoliul si va indepartati de Dumnezeu ...

Adevaratul respect pe care vi-l acordati, ar trebuii sa se bazeze pe rezultatele concrete din viata dvs, privind capacitatea de imbunatatire reala a propiilor defecte ! Nu abandonati evolutia dvs, ascuzandu-va dupa ... bete de chibrite. Motive se vor gasii intodeauna pt a va justifica un esec !

Un partener nu va este niciodata "trimis" fara un motiv intemeiat . Invatati sa selectati binele din rau si mergeti mai departe, neabandonad "lupta" cu viata.

Indiferent ca stiti sau nu sa jucati ... Zarurile Vietii, sunt un intrument ce va pozitioneaza exact acolo unde dvs decideti ! Puterea Mintii si Calmul simbolizeaza cele doua zaruri. Unora "norocul" le vine usor ... altora greu, dar daca stii ce vrei sa obtii si esti hotarat, este imposibil sa nu reusesti ! 

Proverbele Zodiei TaleIntelepciunea populara a creat mii de proverbe pentru tot atatea situatii si feluri de oameni. Dar unele dintre proverbe par ca au fost create pentru o anumita zodie in mod special. Cititi si meditati...


Berbec
Ce-i in gusa, si-n capusa.
Bate fierul cât e cald.
Graba strica treaba.
Omu' încapatânat, n-asculta de nici un sfat.
Nu pune caruta înaintea boilor!
Mai întâi sa-ti fie mila de tine, si apoi de altii.


Taur
Ochii vad, inima cere...
Mai bine sa-ntreaca decât sa n-ajunga.
Lacomia strica omenia.
Frate-frate, dar brânza e pe bani.
Primul pas e cel mai greu.
Pofta vine mâncând.
Câinii latra, caravana trece.
Nu da vrabia din mâna pe cioara de pe gard!
Cine-si plateste datoriile, se îmbogateste. (Dar din dar se face Rai.)


Gemeni
Ai carte, ai parte.
Când de multe te apuci, mai pe toate le încurci.
Vorba multa, saracia omului.
Trestia care se-ndoaie, vântul n-o rupe.
Cine se aseamana, se aduna.
Cine saruta prea des, nu stie sa îmbratiseze ca lumea.
Gusturile nu se discuta.
La început a fost Cuvantul.


Rac
Fiecare pasare îsi iubeste cuibul.
Fie pâinea cât de rea, tot mai buna-n tara mea.
Sângele apa nu se face.
Orice cioara-si vede puiul frumos.
Si tacerea e un raspuns.
Cum vrea femeia, vrea si Dumnezeu.
Norocul e orb.
Noaptea e un sfetnic bun.


Leu
Omul de onoare, doar o vorba are.
Vulturul nu vâneaza muste.
Obrazul subtire cu cheltuiala se tine.
Lauda de sine nu miroase-a bine.
Aschia nu sare departe de trunchi.
Pâna la Dumnezeu, te manânca sfintii.
Noroc la carti, ghinion în dragoste.
Daca vrei, poti.


Fecioara
Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.
Nu poti fi si cu varza unsa si cu slanina-n pod.
Nu te baga unde nu-ti fierbe oala.
Fiecare pasare pe limba ei piere.
Mai binele este dusmanul binelui.
Munca este sanatate.
Ajunge zilei grija ei.
Pomul se cunoaste dupa roade.


Balanta
Tonul face muzica.
O cautatura dulce, tot la dragoste te duce.
Haina face pe om.
Mai bine varza acra cu-nvoiala, decat zahar dulce cu cârteala.
Oala acoperita nu da în foc.
Un contract prost face mai mult decât zece procese bune.
Niciodata sa nu zici "niciodata".
Sfaturile sunt facute pentru a fi ascultate.


Scorpion
Scopul scuza mijloacele.
Sa nu stie stânga ce face dreapta.
Cine are ochi pizmasi, chiar lui însusi i-e vrajmas.
Cine râde la urma, râde mai bine.
Cine iubeste mult, pedepseste rau.
Daca te apropii prea tare de foc, te arzi.
Scopul scuza mijloacele.
Legea e data de necesitati.


Sagetator
Calatorului îi sade bine cu drumul.
Unde-i lege, nu-i tocmeala.
Nu-i cum gândeste omul, ci e cum vrea Domnul.
Cugetul bun e cea mai moale perna.
Nimeni nu e profet în tara sa.
Cine nu risca nimic, nici nu câstiga nimic.
Da-i Cezarului ce-i al Cezarului.


Capricorn
Cu rabdarea, treci marea.
Sfoara pusa-n trei, nu se rupe degraba.
Cine n-are batrâni, sa-i cumpere!
Clopotul, de ce-i mai sus, de-aia suna mai dulce.
Mai bine mai târziu decât niciodata.
Nici Roma n-a fost construita într-o zi.
Prudenta este mama întelepciunii.
Daca stii sa astepti, toate dorintele ti se vor împlini.


Varsator
Prietenul la nevoie se cunoaste.
Un prieten bun face mai mult decât o punga de galbeni.
Libertatea e mai de pret decât tot aurul din lume.
Pasarea în colivie nu se bucura, si de e vie.
Daca si cu parca si cu daca si cu daca...
În tara orbilor, chioru-i împarat.


Peste
Iubirea trece prin apa, nu-i e frica ca se-neaca.
Rabda suflete cât poti, nu-ti da taina catre toti.
Usa deschisa, pe oricine primeste.
Cu doi pepeni într-o mâna e cam greu.
Cine da saracilor, îi imprumuta lui Dumnezeu.
Marile dureri sunt mute.
Nu conteaza cât de repede alergi, trebuie doar sa stii când sa pornesti.