Geneza Pamantului


La început a fost o stea, o stea care s-a rupt din altă stea mai mare datorită superreacţiilor nucleare existente în steaua mamă: Soarele. O stea ca oricare alta având o puternică activitate reactivă şi de frământări ale materiei ce o alcătuiau.

În timp datorită aşezării în calea unor mulţimi de meteoriţi a acumulat şi cantităţi enorme de materie solidă care treptat a avut ca efect răcirea lentă a materiei incandescente şi transformarea ei în reacţii vulcanice, care au produs magmă şi arderi până La explozii devastatoare. Mulţimea de corpuri cereşti gigantice, gen asteroizi, nu a făcut decât să încetinească reacţia în lanţ a materiei incandescente şi să formeze porţiuni de materie semisolidă şi solidă. Au urmat lungi perioade de frământări şi reacţii între materiile solide şi cele incandescente şi gazoase.

Traversarea periodică a altor corpuri cereşti, cum ar fi spre exemplu cometele au făcut ca suflul acestora să înceapă procesul de răcire al micului astru, care a stat la baza formării planetei Pământ. Activităţile vulcanice au accelerat ritmul de producere a magmei formând în anumite zone, îndeosebi la poli, formaţiuni solide, care au avut ca efect scăderea temperaturii şi încetinirea activităţii vulcanice.

Reducerea acestui proces a făcut ca în zonele mai reci, fumegânde, să se formeze vapori din substanţele existente din fenomenul de topire şi treptat nori imenşi de praf, vapori şi alte substanţe, care ajungănd la o anumită înălţime au format prin condensare primele picături de substanţă lichidă. Acest lichid a început procesul de cădere, fierbere, condensare, ş.a.m.d., proces care a ajutat la formarea pe alocuri a unei roci reci şi solide numite pământ. Activitatea respectivă a durat milioane de ani, iar lovirea acestui corp ceresc de către asteroizi ar fi putut să-i de şi mişcarea de rotaţie.

Datorită abundeţei ploilor a început să se răcească mai toată suprafaţa planetei, iar în unele locuri mai joase să se formeze imense formaţiuni de substanţă lichidă. Evaporarea acestei substanţe nu a dus decât la filtrarea acesteia prin condensare şi formarea acestei substanţe indispensabilă vieţii:apa. Procesul continuând a dus la formarea pe fundul acestor oceane a primelor forme de viaţă, ajutate de lumina şi căldura primită de la mediul propice înconjurător.

Frumoasă poveste a formării planetei noastre şi a vieţii în general! Dacă aveţi, stimaţi blogeri şi alte idei de asemenea tematică vă puteţi desfăşura şi împreună am putea alcătui o teorie a formării Pământului.


                                                                    multumesc Elena